12 maart 2020

Vul voor 25 maart de enquête in over de werkelijkheid op straat!

BOA’s staan door capaciteitsproblemen en andere prioritering steeds vaker in de frontlinie op de plaats van de politie, maar met een lege riem. Zoals een bouwvakker zonder hamer en veiligheidshelm en een scheidsrechter zonder kaarten. De Nederlandse BOA Bond vindt dat BOA’s die handhaven, moeten worden uitgerust met verdedigingsmiddelen. Door onze acties kregen we steun van de burgemeesters van de 40 grote steden.

De landelijke politiek en de politie verzetten zich tot voor kort vanwege het geweldsmonopolie tegen deze middelen voor BOA’s. Recent hebben we een doorbraak bereikt. Met de minister van Justitie en Veiligheid is afgesproken dat er een nieuwe landelijke regeling voor BOA’s komt. Hierin wordt onder andere geregeld dat BOA’s kunnen worden uitgerust met geweldsmiddelen, waarbij een op de verdediging gerichte instructie geldt.

Deze nieuwe regeling wordt de komende maanden met ons uitgewerkt. Als we verder niets doen, komt er geen goede uitwerking of gaat het niet maanden maar jaren duren. Daarom moeten we actief blijven, ons organiseren in de vakbond en de politiek blijven confronteren met de werkelijkheid. Op 25 maart zouden de leden van de Tweede Kamer spreken over de BOA en de verdedigingsmiddelen. Dit is echter uitgesteld vanwege de uitbraak van het Coronavirus. Maar uitstel is zeker geen afstel! Vul daarom voor 6 april de enquête in over de werkelijkheid op straat. En vraag jouw collega dat ook te doen, zodat we de Kamerleden en de media daarmee kunnen confronteren!

KLIK HIER om de enquête in te vullen!